Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Při neuskutečnění kroužků v letošním školním roce budeme postupovat v souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání a školné zjednodušeně budeme vracet na konci školního roku i s penězi za nespotřebovaný materiál. Pro vaši informovanost jedná se o § 11 odst.6 vyhl č.74/2005 Sb. v platném znění

Ukaz("text"); ?>